Esfil Tehno AS
Esfil Tehno AS

Kiuline filtermaterjal NEL-3

Kiuline filtermaterjal NEL-3 on ette nähtud aerosoolide, sealhulgas ka radioaktiivsete aerosoolide proovide valimiseks ning tahkete osakestega kättesaadud dispersiooni faasi koguse, omaduste ja koostise mõõtmiseks.

NEL-3 materjali saab kasutada AFA analüütiliste aerosoolfiltrite valmistamiseks, õhu, gaaside ja vedelike peenpuhastuseks.

Filtermaterjal NEL-3 kujutab endast tihedat homogeenset valget värvi kiukihti, mis koosneb ülipeentest kiududest, mis kinnituvad üksteisega ristumiskohtades, tänu millele on materjal sileda karvadeta pinna ja tiheda struktuuriga.

Filtermaterjal NEL-3 on hüdrofoobne, vastupidav hapete, nõrkade leeliste, soolalahuste suhtes, ei lahustu piiritustes, heksaanis; lahustub diklooretaanis, toluoolis, ksüloolis, tetrahüdrofuraanis, paisub süsiniktetrakloriidis, dibutüülftalaadis, trikresüülfosfaadis.

Spetsialistidele

Tehnilised omadused:

  • Filtermaterjali pinnaühiku mass: 15 ±2 g/m2.
  • Materjali õhuvoolu takistus kiiruse 1cm/s juures: 10 ±2 Pa.
  • Ülehüppe koefitsient õliudul osakeste keskmise läbimõõduga 0.14-0.17 mkm filtreerimiskiiruse 170 cm/s juures: mitte üle 15%.
  • Kanga mõõtmed, mm: pikkus - 1480 (+20/-30), laius - 680 (+20/-30).

Materjali NEL-3 vastavus tehnilistele nõuetele garanteeritakse 10 aasta jooksul alates valmistamise kuupõevast tingimusel, et tarbija on jõrginud materjalide transportimise ja hoiustamise nõudeid.