Esfil Tehno AS
Esfil Tehno AS

Kiuline filtermaterjal LFS-2

Kiuline filtermaterjal LFS-2 on ette nähtud aerosoolide, sealhulgas ka radioaktiivsete aerosoolide proovide valimiseks ning tahkete osakestega kättesaadud dispersiooni faasi koguse, omaduste ja koostise mõõtmiseks.

LFS-2 materjali saab kasutada AFA analüütiliste aerosoolfiltrite valmistamiseks, õhu, gaaside ja vedelike peenpuhastuseks.

LFS-2 materjal koosneb kahest kihist, millest alumisel on vastupidava aluskihi roll, ülemisel frontaalsel aga filtreeriv roll.

LFS-2 materjal on hüdrofoobne, vastupidav hapete, nõrkade leeliste, soolalahuste suhtes, ei lahustu piiritustes, heksaanis; lahustub diklooretaanis, toluoolis, ksüloolis, tetrahüdrofuraanis, paisub süsiniktetrakloriidis, bensoolis, dibutüülftalaadis, trikresüülfosfaadis.

Spetsialistidele

Tehnilised omadused:

  • Filtermaterjali pinnaühiku mass: 35 ±5 g/m2.
  • Frontaalse filtreeriva kihi pinnaühiku mass: 2±1 g/m2.
  • Materjali õhuvoolu takistus kiiruse 1cm/s juures: 16 ±2 Pa.
  • Ülehüppe koefitsient õliudul osakeste keskmise läbimõõduga 0.14-0.17 mkm filtreerimiskiiruse 170 cm/s juures: mitte üle 10%.
  • Kanga mõõtmed, mm: pikkus - 1480 (+20/-30), laius - 680 (+20/-30).

LFS-2 materjali vastavus tehnilistele nõuetele garanteeritakse 3 aasta jooksul alates valmistamise kuupäevast tingimusel, et tarbija on järginud materjalide transportimise ja hoiustamise nõudeid.