Esfil Tehno AS
Esfil Tehno AS

Kiuline filtermaterjal FPP-D

Kiuline filtermaterjal FPP-D (dempfer) on ette nähtud suruõhuautomaatikasüsteemide klapp- ja dempferseadmete varustamiseks, õhu ja gaaside peenpuhastuseks, analüütiliste filtrite AFA valmistamiseks.

FPP-D materjali saab kasutada vedelike, kütuse ja õlide peenpuhastuseks mehaaniliste lisandite heljumist ning kütuse kvaliteedi indikaatorite valmistamiseks.

FPP-D materjal kujutab endast tihedat homogeenset valget värvi kiukihti, mis koosneb õlipeentest kiududest, mis kinnituvad üksteisega ristumiskohtades, tänu millele on materjal sileda karvadeta pinna ja tiheda struktuuriga.

Filtermaterjal FPP-D on hüdrofoobne, vastupidav hapete, nõrkade leeliste, soolalahuste suhtes, ei lahustu piiritustes, heksaanis; lahustub diklooretaanis, toluoolis, ksüloolis, tetrahüdrofuraanis; paisub süsiniktetrakloriidis, bensoolis, dibutüülftalaadis, trikresüülfosfaadis.

Spetsialistidele

Tehnilised omadused:

  • Filtermaterjali pinnaühiku mass: 40 ±5 g/m2
  • Materjali õhuvoolu takistus kiiruse 1cm/s juures: 10±2 Pa
  • Ülehüppe koefitsient üliudul osakeste keskmise läbimõõduga 0.14-0.17 mkm filtreerimiskiiruse 170 cm/s juures: mitte üle 20%
  • Kanga mõõtmed, mm: pikkus - 1480 (+20/-30), laius - 680 (+20/-30)

Materjali FPP-D vastavus tehnilistele nõuetele garanteeritakse 10 aasta jooksul alates valmistamise kuupäevast tingimusel, et tarbija on järginud materjalide hoiustamise nõudeid.