Esfil Tehno AS
Esfil Tehno AS

Lausriidest filtermaterjalid FNMS

Lausriidest filtermaterjalid FNMS on ette nähtud õhu ja gaaside peenpuhastuseks, puhastamiseks heljumist (aerosoolidest, tolmust, udust) ja vedelike puhastamiseks mehaaniliste lisandite heljumist ning neid kasutatakse tolmu- ja gaasivastaste hingamiskaitsevahendite valmistamiseks. Materjale saab kasutada teist tüüpi aerosoolfiltrite varustamiseks ja kuni 1mg/m3 tolmusisaldusega õhu komplekspuhastusfiltrite valmistamiseks.

FNMS materjalide filtreeriv kiht on hüdrofoobne, vastupidav lahjendatud leeliste ja hapete, piirituste, alkaanide, glütseriini, õlide ja naftasaaduste, mere- ja magevee suhtes, lahustub aromaatsetes ja kloreeritud süsivesinikes ja estrites, ketoonides.

FNMS materjalid kujutavad endast stürooli ja akrüülnitriili (SAN) kopolümeerist valmistatud ülipeenikeste kiudude kihti. Kiud kantakse marlist või lausriidest alusmaterjalile. Samuti võib filtermaterjal olla valmistatud ilma alusmaterjalita.

Spetsialistidele

Respiraatorite kasutusomaduste parendamiseks võib materjalile kanda 1÷2 g/m2 pindtihedusega kloreeritud polüvinüülkloriidist valmistatud katva kiukihi, mille kiudude läbimõõt on 7 μm.

FNMS filtermaterjalil on suur ja stabiilne elektrostaatiline laeng, mis tagab kõrged filtreerivad omadused, kui on järgitud hoiustamise ja kasutamise tingimusi.

FNMS materjale valmistatakse mitut põhitüüpi, mis erinevad üksteisest struktuuri poolest. Iga materjalitüüp võib omakorda jaguneda mitmeks margiks, mis erinevad filtreeriva kihi paksuse ning sellele vastavalt aerosoolide kinnipüüdmise efektiivsuse poolest.

Kokkuleppel tellijaga on võimalik valmistada materjale, mis koosnevad erineva läbimõõduga kiudude kihtidest või nende segudest või on erineva struktuuriga. Sellisel juhul määratletakse materjali omadused antud tehnilistele tingimustele lisatud täienduste alusel.

Peamiste markide filtermaterjalid peavad vastama tabelis esitatud normidele.

Lausriidest filtermaterjalid jagunevad markideks ja nende tähistused koosnevad järgnevast:

  • materjali nimetus FNMS, 2 gruppi numbritähiseid (mitme materjalikihi korral pannakse grupid sulgudesse) ja üks grupp tähttähiseid;
  • esimene grupp numbritähiseid: materjali tüüp sõltuvalt kihtide kiudude läbimõõdust, kihi kiudude keskmised läbimõõdud mikromeetri kümnendikes; mitme materjalikihi korral märgitakse kihi kiudude läbimõõdud sidekriipsu abil; erineva läbimõõduga kiudude segu korral homogeenses kihis märgitakse kiudude läbimõõdud kaldkriipsu abil;
  • teine grupp numbritähiseid: materjali mark sõltuvalt filtreeriva kihi paksusest ja õhuvoolu takistusest paskalites, kihtide takistusvõime märgitakse sidekriipsu abil või näidatakse ära üldine takistusvõime (kaks numbrit, näiteks 0,3 või 1,5);

Materjali saab kasutada kuni +85°C temperatuuri ja kuni 98% suhtelise õhuniiskuse juures. Kasutamisel on soovituslik temperatuurivahemik -30°C kuni +70°C ja suhteline õhuniiskus kuni 80%. Nende piiride ületamisel võivad filtreerivad omadused väheneda, mehaanilised omadused säilivad sõltumata niiskusesisaldusest kuni 75°C juures.

Hoiustamistingimuste järgimisel on hoiustamise garantiiaeg 5 aastat.

FNMS materjalide peamised tehnilised omadused
Näitaja nimetus Norm
FNMS-70 FNMS-40 FNMS-15
0.2 0.3 0.5 0.5 0.6 0.8 1.5 3.0 4.5
Kiukihi pindtihedus, g/m2 20-30 25-35 40-55 22-28 12-18 15-25 25-35 40-60 60-80
Õhuvoolu takistus filtreerimiskiiruse 1 cm/s juures, Pa, mitte rohkem 3.0 4.0 6.0 6.0 6.0 8.0 17.5 35.0 45.0
ülehüppe koefitsient õliudul osakeste keskmise läbimõõduga 0.28-0.34 μm kiiruse 1 cm/s juures, %, mitte rohkem: 4.0 3.0 0.5 0.5 3.0 3.0 0.1 0.01 0.005
Mehaanilised omadused:
- purunemiskoormus, N, mitte vähem 2.0 2.0 3.0 1.0 0.5 0.6 1.2 2.0 3.0
- suhteline pikenemine purunemisel, mitte vähem 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Kanga mõõtmed, mm:
- pikkus 1500 (+30/-20)
- laius 900 (+20/-30) või 670 (+30/-20)
Rulli mõõtmed:
- laius, mm 700 (±20)
- pikkus, m 3-100 (kokkuleppel tarbijaga)

Märkus:

  • Ühte kangast mõõtmetega 1500 (+30/-20) x 670 (+30/-20) mm küsitletakse nagu 1 m2, ühte kangast mõõtmetega 1500 (+30/-20) x 900 (+20/-30) mm küsitletakse nagu 1,35 m2.
  • Kokkuleppel kasutajaga on lubatud kangaste ja rullide teised mõõtmed, seejuures toimub pindala kaubanduslik ümberarvestus.
  • Materjalirullis on lubatud alustükkide ühendamine mitte vähem kui 10 m pikkuste üksikute lõikude liimimise, keevitamise või kokkuõmblemise teel ning nende arv ei tohi ületada 5 tükki 100 m kohta.
  • Materjalirullis ei tohi olla rohkem kui viis materjalitükki 100 m kohta, seejuures ei tohi ühegi materjalitüki pikkus olla alla 5 m.