Esfil Tehno AS
Esfil Tehno AS

Peamised filtermaterjalid

Polümeersed filtermaterjalid kujutavad endast ühtlaseid ülipeentest polümeerkiududest kihte, mis on kantud meditsiinilise marli tüüpi alusmaterjalile, lausriidest sünteetilisele materjalile jne. Nad erinevad üksteisest kasutatavate polümeeride liikide, kiudude läbimõõdu, kiudude kihi struktuuri ja paksuse poolest.

Filtermaterjalide tootmisel kasutatakse polümeere, mis võimaldavad saavutada nõutavaid mehaanilisi, soojusfüüsikalisi ja filtreerivaid omadusi. Need on traditsioonilised perkloorvinüül, atsetüültselluloos, polüstürool; kõrgendatud filtreerivate omadustega materjalide hulka kuuluvad kopolümeer SAN, suure kuumuskindlusega polütrifluorstürool, polüsulfoon. Kitsamates valdkondades kasutatakse formaldehüüdvaike, polüakrüülnitriili, polüakrülaati, mõningaid ftoroplaste.

Olemasolev tehnoloogia võimaldab saada 0,5-10 mkm läbimõõduga homogeenseid kiude või nende segu, mis vastab nõutavale struktuurile. Materjalide pindtihedus on vahemikus 10-200 g/m2, seejuures on kiudude pakketihedus 2-9%, filtermaterjalide kõrge efektiivsuse määrab ära aga kiudude läbimõõt ja nendel päsiva elektrilaengu olemasolu.

Filtermaterjalide ja nende modifikatsioonide alusel on loodud mitmesuguseid kvaliteetseid filtreid. Tänu neile ei ületa radioaktiivsete aerosoolide kontsentratsioon radioaktiivseid aineid ümbertöötlevates ettevõtetes ette nähtud sanitaarnorme. Filtrid puhastavad gaasilisi ja õhuheitmeid toksilistest ja radioaktiivsetest aerosoolidest, mis on regiooni keskkonnaseisundi jaoks ülimalt aktuaalne.

Esfil Tehno filtermaterjalid tagavad absoluutselt puhta õhu tootmisruumides, kus pannakse kokku ülitäpseid seadmeid ja elektroonilist aparatuuri, samuti seal, kus tehakse tehnoloogilisi töid eriti puhaste ainete, materjalide, reaktiivide, ravimite ja kinofotomaterjalide saamiseks.

Meie materjalidest valmistatud filtreid kasutatakse õhu tolmuvabaks muutmisel ja bakteriaalsel puhastamisel mikrofloorast toiduaine- ja meditsiinitööstuse ettevõtetes, haiglates, verekeskustes, samuti ülifektiivseks paikseks õhupuhastuseks kambrisüsteemides ja tõmbekappides. Materjalid ja neist valmistatud filtrid võivad luua “puhta hingamise” reöiimi mahutites, mis on ette nähtud hinnaliste eksponaatide, väärtuslike raamatute, käsikirjade jne hoiustamiseks. Mõnesid materjale kasutatakse vedelike filtreerimisel ja keemiliste vooluallikate separaatorite valmistamisel.

Samuti on filtermaterjalide baasil välja töötatud terve rida hingamiskaitsevahendeid, sealhulgas respiraatoreid, samuti aerosoolivastaseid filtreid gaasimaskide jaoks.

Analüütilisi filtreid AFA ning NEL, LFS, SFL tüüpi analüütilisi linte kasutatakse mitmesuguste keemiliste, radiomeetriliste ja bioloogiliste analüüside tegemiseks, sealhulgas aatomienergeetika seadmete pidevkontrolli mõõteriistades.

Filtermaterjalidel on kõrge ja stabiilne elektrostaatiline laeng, mis tagab kõrged filtreerivad omadused, samuti garanteeritakse materjali vastavus tehnilistele nõuetele 5 aasta jooksul alates valmistamise kuupäevast, juhul kui tarbija on järginud tehniliste tingimustega kehtestatud kasutamise, transportimise ja hoiustamise tingimusi.

Materjale toodetakse kanga või rullide kujul.

Tuginedes filtermaterjalide ja nende baasil valmistatud toodete valmistamise kogemusele, on ESFIL TEHNO AS kollektiiv võimeline oma tootmisbaasis välja töötama ja valmistama materjale, mis vastavad tellija individuaalsetele vajadustele.