Esfil Tehno AS
Esfil Tehno AS

Respiraatorid ShB-1 Lepestok

Tolmuvastased respiraatorid ShB-1 Lepestok on ette nähtud hingamisteede individuaalseks kaitseks radioaktiivsete, toksiliste, bakteriaalsete ja teiste ohtlike aerosoolide eest ruumides, maa-alustes kaevandustes ja lahtises õhus.

Sõltuvalt otstarbest ja kasutusomadustest on respiraatoreid Lepestok kolme marki: Lepestok-200, Lepestok-40 ja Lepestok-5. Respiraatori markeeringu lõpus olev number vastab kõrgdispersse aerosooli kontsentratsiooni maksimaalsele võimalikule lubatud õletusnormile, mille korral on respiraatorit soovitav kasutada.

Respiraatorite kaitseparameetrid
(pidevas õhuvoolus mahukulu 30 l/min juures)
Näitajate nimetused Respiraatori nimetus
L-200 L-40 L-5
Läbiimbumise koefitsient testosakeste keskmise läbimõõduga 0.28-0.34 mkm, %, mitte rohkem 0.4 2 16
Respiraatorite algtakistus, Pa, mitte rohkem 42 14 7

Respiraatori mass ilma pakendita: mitte üle 12 g.

Respiraatorid Lepestok-200 ja Lepestok-40, mida kasutatakse hingamiskaitsevahenditena radioaktiivsete, eriti toksiliste (uraan, berüllium, tina jms), viiruslike ja bakteriaalsete ainete eest, ning Lepestok-5, mida kasutatakse ülitoksilistes keskkondades, on ühekordse toimega kaitsevahendid, mis tuleb pärast kasutamist ühe täävahetuse jooksul hävitada. Respiraatoreid Lepestok-5 ja Lepestok-40 võib väheohtlikes keskkondades kasutamise korral kasutada kuni viie täävahetuse jooksul.

Sõltuvalt aerosoolide omadustest on respiraatoreid soovitav valida lõhtuvalt alltoodud tabelist.

Respiraatori mark Milliste aerosoolide eest kaitsmiseks on respiraator ette nähtud
Lepestok-200 Kuni 200 PDK sisaldusega üliohtlike ja väga ohtlike ainete kõrg- ja keskdisperssed aerosoolid.
Lepestok-40 Kuni 40 PDK sisaldusega väga ohtlike ja möödukalt ohtlike ainete kõrg- ja keskdisperssed aerosoolid ja kuni 200 PDK sisaldusega jämedisperrsed aerosoolid.
Lepestok-5 Kuni 5 PDK sisaldusega kõikide aerosooliklasside kõrg- ja keskdisperssed aerosoolid ja kuni 200 PDK sisaldusega väheohtlike ainete jämedisperssed aerosoolid.

Märkus: Aerosoolide klassifikatsioon suuruse järgi (osakeste keskmise läbimõõdu järgi) on järgmine:

  • kõrgdisperssed - vähemalt 0.1-0.2 mkm
  • keskdisperssed - 0.1-0.2 kuni 2 mkm
  • süvadisperssed - 2 mkm ja rohkem.

Respiraatorite vastavus tehnilistele nõuetele garanteeritakse tingimusel, et tarbija on järginud kasutamise ja hoiustamise nõudeid.

Respiraatorite säilimise garantiiaeg alates valmistamise kuupäevast on:

  • "Lepestok-200" – 5 aastat;
  • "Lepestok-40" – 5 aastat;
  • "Lepestok-5" – 5 aastat.