Esfil Tehno AS
Esfil Tehno AS

Gaasitolmuvastane respiraator Lepestok-G

Filtreeriv gaasitolmuvastane respiraator Lepestok-G on ette nähtud hingamisteede individuaalseks kaitseks metallilise elavhõbeda aurude ja samaaegselt kahjulike aerosoolide eest ruumides, maa-alustes kaevandustes ja lahtises õhus.

Gaasitolmuvastaseid respiraatoreid Lepestok-G kasutatatakse lubatud kontsentratsioonide korduvate ületamiste korral ümbritsevas õhus, mis ei ületa:

  • elavhõbedaaurude osas - 40;
  • kahjulike aerosoolide osas (mis tahes disperssusega) - 100.

Spetsialistidele

Tehnilised omadused

  • Respiraatori mass ilma pakendita: mitte üle 16 g.
  • Respiraatori algtakistus pidevale õhuvoolule õhu mahukulu 30 l/min juures: mitte üle 55+15 Pa.
  • Kaitsetoime aeg elavhõbedaaurude eest koos etteantud algkontsentratsiooniga 0,001 g/m3 mahukulu 30 l/min korral ja ülehüppe koefitsiendi juures mitte üle 0,5%: vähemalt 6 tundi.
  • Testaerosoolide läbiimbumise koefitsient osakeste keskmise läbimõõdu 0,28-0,34 μm juures: mitte üle 2%.
  • Lintide kinnituste vastupidavus filteerival välisküljel ja lintide vastupidavus: vähemalt 15 N.
  • Õmbluse mehaaniline vastupidavus purunemisele keevituspunktides: vähemalt 1 N.

Respiraatori kasutamisel tuleb juhinduda respiraatorile lisatud tehnilisest kirjeldusest ja kasutusjuhendist.

Respiraatorite Lepestok-G vastavus tehnilistele nõuetele garanteeritakse 6 kuu jooksul alates nende valmistamise kuupäevast, kui kasutaja on järginud kasutamise, hoiustamise ja transportimise nõudeid.