Esfil Tehno AS
Esfil Tehno AS

Analüütilised lintfiltrid

Analüütilised lintfiltrid NEL-3, NEL-4, LFS-2 on kuni 50m pikkused tugevdatud servadega filtermaterjali ribad laiusega 25 või 50 mm. Need on ette nähtud aerosooliproovide, sealhulgas ka radioaktiivsete proovide võtmiseks koos tahkete osakestega kättesaadud dispersioonifaasi koguse, omaduste ja koostise mõõtmiseks pidevalt töötavates mõõteriistades.

Sorbeerimise lintfiltrid SFL-2I-50 ja SFL-2R-50 sisaldavad kõrgdispersset kemosorbenti ja on sõltuvalt sorbendi tüübist ette nähtud joodi aerosooli- ja auruproovide võtmiseks koos järgneva radiomeetriliste mõõteriistade abil mõõtmisega või elavhõbeda aerosooli- ja ja auruproovide võtmiseks koos järgneva elavhõbedasisalduse mõõtmisega.

Analüütilised aerosoolifiltrid AFA on mõeldud:

  • tootmisruumide töötsooni õhus ja atmosfüüri maalühedases kihis leiduvate radioaktiivsete, toksiliste ja bakteriaalsete aerosoolide kontrollimiseks ja analüüsimiseks;
  • ventilatsioonilistes ja tehnoloogilistes õhu(gaasi)voogudes leiduvate radioaktiivsete, toksiliste ja bakteriaalsete aerosoolide kontrollimiseks ja analüüsimiseks;
  • gaasipuhastusseadmete, individuaalsete ja kollektiivsete aerosoolivastaste kaitsevahendite ning filterseadmete efektiivsuse kontrollimiseks;
  • teadusuuringuteks või eksperimentaalseteks konstrueerimistöödeks aerodisperssete süsteemide valdkonnas.

Analüütilised joodi sorbeerimise-filtreerimise filtrid AFSF-I-20.

Analüütilisi joodi sorbeerimise-filtreerimise filtreid AFAS-I-20 valmistatakse kõrgdispersse sorbendiga FPP materjalist ja need on ette nähtud joodi aerosooli- ja auruproovide võtmiseks ja küttesaadud sette järgnevaks mõõtmiseks radiomeetriliste mõõteriistadega.

Kütuse kvaliteedi indikaatorid lennukikütuse ekspressanalüüsiks, määramaks selles vee ja mehaaniliste lisandite olemasolu vee massiühiku 0.001-0.003% ja lisandite 0.0002-0.0003% vahemikus.